KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sivil Savunma

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  uyarınca, 

 

  Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri: 

   

1-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ve bağlı birimlerinin sivil savunma ile ilgili planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

2-Planlarda ortaya çıkacak değişikliklerin yapılması ve yeniliklerin izlenmesi,

 3-Sivil savunma tesis ve malzemelerinin ,temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması,

 4-Sivil savunma ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması,

 5-Topyekun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,

 6-Gerekli alarm talimatının hazırlanması ve yürütülmesi,

 7-Yangın ve sabotajlara karşı koruma planları yapılması,

 8-Yangın tüplerinin dağıtımı, kontrolü, dolumu ve bakımlarının kontrolünün sağlanması,

9-24 saat çalışma planları yapılması,

 10-Sivil savunma ile ilgili mevzuatı, yayınları ve talimatları izlemek ve gerekli olanları uygulamaya geçirmek,

 11-Sivil savunma uzmanlığında görev almamış akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi için seminerler, toplantılar, konferanslar ve tatbikatlar düzenlemek,

 12-Sivil savunma tatbikatları sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesine çalışmak,

 13-Sivil savunma hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversite birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

14-Sivil savunma ile ilgili yasal mevzuatın ve amirlerinin vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı