KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sivil Savunma

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  uyarınca, 

 

  Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri: 

   

1-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ve bağlı birimlerinin sivil savunma ile ilgili planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

2-Planlarda ortaya çıkacak değişikliklerin yapılması ve yeniliklerin izlenmesi,

 3-Sivil savunma tesis ve malzemelerinin ,temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması,

 4-Sivil savunma ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması,

 5-Topyekun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,

 6-Gerekli alarm talimatının hazırlanması ve yürütülmesi,

 7-Yangın ve sabotajlara karşı koruma planları yapılması,

 8-Yangın tüplerinin dağıtımı, kontrolü, dolumu ve bakımlarının kontrolünün sağlanması,

9-24 saat çalışma planları yapılması,

 10-Sivil savunma ile ilgili mevzuatı, yayınları ve talimatları izlemek ve gerekli olanları uygulamaya geçirmek,

 11-Sivil savunma uzmanlığında görev almamış akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi için seminerler, toplantılar, konferanslar ve tatbikatlar düzenlemek,

 12-Sivil savunma tatbikatları sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesine çalışmak,

 13-Sivil savunma hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversite birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

14-Sivil savunma ile ilgili yasal mevzuatın ve amirlerinin vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.